Pastaigu takas

Pie mums ir izveidotas 4 dažāda garuma un sarežģītības pastaigu takas ar:

  • Lauku Kūrorta loks- vijas apkārt Lauku Kūrorta teritorijai 1,5 km garumā;
  • Meža loks- cauri mežam pa meža ceļiem, takām;
  • Ezera laipa- ir 7 km garš posms, kurš ved cauri mežiem un Kazdangas parku līdz Ezera laipai un Putnu vērošanas tornim;
  • Kazdangas parka loks- Ezera laipas posms, kurš turpinās apkārt Kazdangas Dzirnezeram.

Pastaigu takas ejamas jebkuros sev pieņemamos laika apstākļos un tās ir marķētas ar dzeltenām norādēm uz kokiem vai zemē iedzītiem stabiem.